Hefbruggen 8

8708-11  6.9 mtr 4000 en 5000 mm 3070 doorrijbreedte inbouwbakken